Uluslararası Gençlik Günü 2016

Sürdürülebilir Genç Liderlik

(Uluslararası Gençlik Günü 2016)

iyd-2016-e1467916942374

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu;  1999 yılında, 54/120 sayılı kararında, gençlerin görüş ve girişimleri kutlamak için bir fırsat oluşturarak  12 Ağustosu  “Uluslararası Gençlik Günü” ilan etmiştir.  Birleşmiş Milletler Merkezinde ve dünyada yapılacak olan kutlamalar  “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi”nin,  uygulanmasında,  katılımı ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını  sağlanması ve sürdürülebilir üretim ve tüketim  yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya sağlamada  gençlerin çabaları, işbirliği ve ve katılımını önemli olduğu vurgulanacaktır.

12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü nün bu yılki   teması  Sürdürülebilir Kalkınma  Hedeflerinin 12. Maddesi olan  Sürdürülebilir Tüketim Ve Üretim Modellerini Temin Etmek”  hedefine odaklı olarak ” 2030 yolunda :  Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak ve Üretim  ve Tüketimin  Sürdürülebilir  olmasını sağlamak “ şeklinde belirlenmiştir.

Bu yılki Dünya Gençlik gününün, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi ile  ilgili olarak değerlendirilmektedir. . Bu günün anlam ve önemine ilişkin olarak, yoksulluğu ortadan kaldırma ve sürdürülebilir tüketim ve üretim yoluyla sürdürülebilir kalkınmada  gençlerin oynadığı liderlik rolünün ne olduğu üzerinde durulacağı ifade edilmektedir.

Sürdürülebilir tüketim her şekilde,  gelecek nesillerin ihtiyaçlarını canlı  tutarken,  toplulukların temel ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı ürünlerin kullanımı ile ilgilidir. Tüketimde eko-verimliliği artırmak,  atık ve kirlilik gibi alanlarda yapılacak olan çalışmalar,  adil olarak sosyoekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için çok önemlidir

Bu anlamda  birçok genç insan yeşil seçimler yapma engelleri karşılaşmaktadır.  Karşılaşılan bu engellerin kaldırılmasında seçeneklerinin neler olduğu konusunda, mal ve hizmetlerin yüksek fiyatları ve bilgi eksikliği bulunmaktadır.

BM Gençlik Elçisi Ahmad Alhendawi: Dünya Gençlik gününe özgü yaptığı açıklamada, ”  Gençlik hareketi gelişimine katkı sağlamak için   Hükümetlerin,  vakıfların, sivil toplum örgütlerini  davet ederek  , Sürdürülebilir Kalkınma  Hedeflerinin  uygulanmasında kadar gençlerinde   olumlu katkılarının olacağı,  ortak olarak gençlere büyük görevler düştüğünü” ifade ederek,  Sürdürülebilir tüketim ve üretimin,  sosyal gelişim boyutları odaklanarak, bu yılki teması ile sürdürülebilirlik sektörler arası bir yaklaşım sergileneceği, bunu elde etmek için, gerekli sosyal, siyasi, ekonomik ve çevresel birbirileriyle bağlantıların olduğunu vurgulamaktadır.

Bu yıl BM genel merkezinde Uluslararası Gençlik Günü 2016 hakkında;  insanların sürdürülebilir tüketim ve üretime katkı sağlaması amacıyla,  üretim ve tüketim döngüsünün farklı unsurları ele alınarak bu çalışmalarda gençlerin ne kadar yer alacağı vurgulanacaktır.

Ayrıca gençlik kalkınma sorunlarına yeni fikirler ve alternatifler sunmaya devam ederek çevreyi korumak, iklim değişikliğiyle mücadele,  iyi istihdam olanakları yaratmak ve kapsayıcı çalışmalar oluşturmak için gerekli olan tüketim ve üretim yenilenen vizyonu aramada toplumların  nasıl adil ve  aktif olacakları ele alınacaktır.

Çeviri : http://www.un.org/youthenvoy/2016/07/international-youth-day-2016-youthday

Faydalanılacak Kaynaklar

http://www.un.org/youthenvoy/2016/07/international-youth-day-2016-youthday/

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/post-2015/sdg-overview.html

http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/hedefler/surdurulebilir-tuketim-ve-uretim-modellerini-temin-etmek

Sürdürülebilir Kalkınma Ve Gençlik : http://www.ekospor.com/youthday

http://www.un.org/en/events/youthday/